Schilo - Huis van Leven


Rustgever,               Sterke Held, Messias

Schilo is een oudtestamentische naam van Jezus Christus. Het wordt maar één keer genoemd in de hele Bijbel, in Genesis 49:10, waar Jakob kort voor zijn dood zijn 12 zonen zegent met profetische woorden en al naar de komende Koning wijst. Vertaald, betekent Schilo zoiets als een vredestichter die vrede brengt, een sterke held, de Messias.


Schilo - Huis van Leven werd in 2013 opgericht als een non-profitorganisatie voor de bevordering van fysieke, mentale en geestelijke gezondheid.

 

Het enige doel van de organisatie is om mensen die in een levenscrisis beland zijn, of een crisis situatie doormaken, te helpen. De benodigde hulp te bieden en begeleiding daar waar nodig, vooral ook om de kansen voor een heroriëntatie te bevorderen.

Kommentare: 0